Historie klubu se datuje od března 1979. Tehdy se poprvé sešla malá skupinka majitelů už tehdy starých aut a motocyklů, vyrobených před druhou světovou válkou. Není bez zajímavosti, že v době založení klubu se tato vozidla ještě běžně v silničním provozu používala. Postupně se klub rozrostl na dnešních 60 členů.   Klub historických vozidel Chrudim je od roku 1990 součástí Českého klubu historických vozidel a ten je členem Federace klubů historických vozidel České republiky. Klub historických vozidel Chrudim sdružuje zájemce o historii motorismu a majitele historických vozidel s cílem provozovat, uchovat a dokumentovat kulturní dědictví našich předků pro další generace.   V minulosti klub pořádal burzy náhradních dílů, výstavy a soutěže historických vozidel pod názvem „Železné hory“. Jedné z nejvydařenějších, pořádané na Seči v roce 1985 , se zúčastnila jako čestný host i paní Eliška Junková, v letech 1920 – 1927 úspěšná závodnice na vozech Bugatti, účastnice Velkých cen.   V současné době je možno členy klubu potkat na soutěžích a výstavách po celé republice a při klubových vyjížďkách. Jejich vozidla jsou renovována do původního stavu. Za každým pěkně vyhlížejícím veteránem se skrývá mnoho hodin práce a finančních nákladů. Jedním z nejstarších pojízdných vozidel v klubu je tříkolka Walter z roku 1910, dále Tatra 12 z roku 1926 a mnoho dalších. K nejzajímavějším automobilům patří anglický sportovní vůz MG po motoristickém novináři a závodníkovi Ing. Jaroslavu Hausmannovi, dochovaný ve zcela originální podobě. Ovšem také ostatní stroje znamenají co kus, to jedinečný obrázek doby, ke které patřily.   Je potěšitelné, že zájem o historická motorová vozidla není cizí ani mladší generaci. Často začíná u vlastnictví zděděného „rodinného“ stroje, obvykle jednostopého.
KHV Chrudim,   zapsaný spolek,    člen ČKHV