Klub historických vozidel Chrudim, z.s.

 

 

P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi Klubu historických vozidel Chrudim,

která se koná v jídelně bistra Mycího centra Píšťovy 846, Chrudim III

ve čtvrtek, dne 21. února 2019 od 17:00 hodin.

GPS:  49.9309661N, 15.8081000E

 

Program:

1.   Výběr členských příspěvků na rok 2019. Členský příspěvek zůstává zachován ve výši 250,- Kč, studenti 150,- Kč a výdej členských legitimací na rok 2019, kontrola adres.

2.   Zpráva o činnosti KHV Chrudim v roce 2018.

3.   Zpráva ze Shromáždění delegátů FKHV ČR, které se konalo dne 1. 12. 2018.

4.   Zpráva ze Shromáždění delegátů ČKHV, které se konalo dne 19. 1. 2019.

5.   Schválení příspěvku na rok 2020 ve výši 300,- Kč, studenti 200,- Kč.

6.   18:00 hod - večeře.

7.   Činnost KHV Chrudim v roce 2019.

8.   Testování historických vozidel v roce 2019, směrnice FKHV ČR.

9.   Různé, diskuse, kalendář akcí, debatní večer.

 

 

Ing. Josef Vincenci Josef Paul      Zdeněk Šustr